Excavacions i Obres Rodà

DRAGATS

Dragats de rius, llacs, mar, recs, pantans... per a l'extracció de materials del fons del mar, o bé per explotar-los (granulats marins), o bé per realitzar treballs de tipus portuari (cavada de conques o de canals, o manteniment per deslliurar-los dels sediments, sovint contaminats, que s'han acumulat i en disminueixen la cota).