Excavacions i Obres Rodà

MOVIMENT DE TERRES

Excavacions i Obres Rodà SL disposa dels equips més adients per el transport de tot tipus de terres (dúmpers), com pel transport de diferents tipus de runes de la construcció (contenedors).