Excavacions i Obres Rodà

PISCINES

Excavacions i Obres Rodà SL disposa dels millors equips de maquinària com ara giratories de rodes o cadenes, retroexcavacodes, pales carregadores, etc. per a la realització de tot tipus de piscines, ja siguin en terrenys sorrencs, terres vegetals, excavacions en roca, etc.