Excavacions i Obres Rodà

TRANSPORT AMB CUBA

Excavacions i Obres Rodà SL disposa d'una cuba per tal de transportar líquids per fer proveïment d'aigua potable, remullada de terrenys, etc.