Excavacions i Obres Rodà

REPÀS DE CAMINS

Excavacions i Obres Rodà SL disposa dels millors equips de maquinària per realitzar arranjaments i repassos en camins de terra per millorar el seu estat i facilitar la circulació de vehicles.