Excavacions i Obres Rodà

REBAIXOS TOT TERRENY

Excavacions i Obres Rodà SL disposa dels millors equips de maquinària com ara giratòries de rodes o cadenes, retroexcavadores, pales carregadores, etc. per a la realització de tot tipus de rebaixos, ja siguin en terrenys sorrencs, terres vegetals, excavacions en roca, etc.