Excavacions i Obres Rodà

OBRA CIVIL

EXCAVACIONS I OBRES RODÀ, conscient del compromís que contrau amb els seus Clients, disposa dels recursos i realitza els treballs necessaris per a garantir que les obres executades per l’empresa, compleixen estrictament totes les normes, planificacions i mesures aplicables i aconsegueixen totes les expectatives dels clients.