Excavacions i Obres Rodà

FONAMENTACIONS

Excavacions i Obres Rodà SL disposa de la millor maquinària per a realitzar qualsevol tipus de fonamentació. Podem realitzar aquests treballs a la profuditat necessaria amb els mitjans adequats en cada cas.