Excavacions i Obres Rodà

ANIVELLAMENT DE TERRES

Excavacions i Obres Rodà SL és una empresa que evoluciona amb la incorporació de les últimes novetats del sector. Per això, amb la nostra motoanivelladora de precisió realitzem feines d'anivellaments de camps de futbol, subbases de carrers i carreteres, camps agrícoles i abocadors, etc.