Excavacions i Obres Rodà

ALTRES SERVEIS

EXCAVACIONS I OBRES RODÀ, conscient del compromís que contrau amb els seus Clients, disposa dels recursos i realitza els treballs necessaris per a garantir que les obres executades per l’empresa, compleixen estrictament totes les normes, planificacions i mesures aplicables i aconsegueixen totes les expectatives dels  Clients.

Altres treballs que EXCAVACIONS I OBRES RODÀ, pot realitzar són:

  • Fresats.
  • Acondiciomanet de parcel·les.
  • Trasplantament i venda d’oliveres.
  • Aportament de terres vegetals per jardins.
  • Col·locació de pedres per decoració de jardineria.
  • Aportació de pedra vista per a paleteria.
  • Subministrament d’àrids.
  • Col·locació de tanca de fusta o metàl·lica.
  • ... i tot tipus de serveis que puguin requerir de la nostra maquinària